Powerbone Fleksible Şerit özellikle pelvis ve alt-üst ekstrimitelerdeki kemik defektleri ve posterolateral spinal füzyon uygulamasında yüksek elastisiteye sahip olması sebebiyle kullanım kolaylığı olan biyoemilebilir bir sentetik kemik greftidir.
 
Powerbone Fleksible Şerit silikat katkılı β-TCP ve PLA tabanlı sentetik polimerden oluşmaktadır.
 
Powerbone Fleksible Şerit Implantasyonu;
 
■Powerbone Fleksible Şerit direk olarak veya kemik iliği aspiratı veya kanla combine edilerek cerrahi bölgeye uygulanabilir.
 
■ Powerbone Fleksible Şerit kan ile ıslatıldığında esnekliği önemli ölçüde artmaktadır.
 
■ Powerbone Fleksible Şerit tüm metalik implantlar stabilize edilip cerrahi bölge kapatılmadan hemen önce implante edilmelidir.
 
■ Powerbone Fleksible Şerit kesilerek spinal kafes içine yerleştirilebilir.
 
 
Kullanım kılavuzları ve cerrahi teknik dökümanları için lütfen irtibata geçiniz.
 
Genel Katalog ve Dental Katalog için tıklayınız.