Implantlar steril olarak sağlanır ve CE işaretine sahiptir.
93/42/EC'ye göre Sınıf III Tıbbi Cihaz
tıbbi cihaz direktifi. Biyouyumluluk testleri (in vitro
ve in vivo), biyolojik bozunma testleri, biyolojik yük ve ürünlere stilerite uygulanmıştır.

 

İmplantlar, kemiğin geçici olarak sabitlenmesi için kullanılır.

•Anteriorda patellar tendon kemiği ve yumuşak doku greftleri

•Çapraz bağ ve arka çapraz bağ

Rekonstrüksiyonlar.