Üretimi yapılan her tıbbi cihaz ürün grubu hassas ölçüm cihazlarımızda,  üretim talimatları doğrultusunda kalite kontrol süreci gerçekleşmektedir.  Bunun dışındaki biyomekanik ve biyouyumluluk testleri, yurtiçindeki üniversite laboratuvarlarında yapılmaktadır.